Person / Aktør:
Haltbrekken på Tinget
Haltbrekken på Tinget
Parti: SV

Innlegg:
Sommeren 1997 bodde jeg her, sammen mange andre, i telt. I flere år hadde Natur og Ungdom og resten av miljøbevegelsen sloss mot planene om bygging av sterkt forurensende gasskraftverk i Øygarden i Hordaland og Kårstø i Rogaland. Til sammen ville gasskraftverkene forurense like mye som over 700.000 privatbiler, hvert eneste år. I starten av 1997 ble Fellesaksjonen mot gasskraftverk stiftet på et hemmelig møte på Geilo. Folk fra Oslo, Bergen og andre steder, møttes for å legge planer for bruk av sivil ulydighet. Vi skulle stoppe gasskraftverkene. I løpet av noen måneder skrev 1500 personer seg på lister og sa seg villige til å ta i bruk sivil ulydighet i kampen mot gasskraftverkene. Biskoper og tidligere statsministre som Per Borten og Kåre Willoch, støttet oss. Den første virkelig store klimaaksjonen i Norge var i gang. Ap-regjeringen fryktet at det skulle bli et nytt «Alta-slag». At miljøaksjonene skulle dominere valgkampen samme høst. Statsminister Thorbjørn Jagland sørget derfor for å få utsatt byggestarten til etter forhandlingene om en ny klimaavtale som skulle gå av stabelen samme høst, Kyotoavtalen. Vi valgte allikevel å etablere teltleiren i Øygarden. Gjennom hele sommeren bodde vi der. Vi hadde kurs i sivil ulydighet, samtaler med politiet om hva vi planla å gjøre, vi øvde på aksjonene og vi malte bedehuset i bygda. Mot slutten av sommeren rundet vi av med en stor folkefest. Over 1000 mennesker kom for å vise sin støtte. Året etter kom Norsk Hydro med de første planene om gasskraftverk med CO2 fangst. Vi skjønte at vi kom til å vinne. Ap, H og Frp ville allikevel ikke gi seg helt. De ville bygge to sterkt forurensende gasskraftverk. Noe som førte til at Bondevik gikk av som statsminister 9. mars 2000. Etter dette ble det brukt 2 milliarder på å bygge gasskraftverket på Kårstø, men det ble aldri satt i drift. Det ble utkonkurrert av fornybar energi. Gasskraftverket i Øygarden ble det aldri noe av. I dag er Øygarden stedet hvor vi skal føre CO2 fra Norcem i Brevik og søppelforbrenningsanlegget på Klemetsrud i Oslo, ned under havbunnen. Fra å kunne bli et av Norges største punktutslipp av CO2, har Øygarden blitt et viktig sted for løsningen på klimakrisen. Hadde det ikke vært for aksjonistene som lå i telt i Øygarden sommeren 1997 ville gasskraftverket blitt bygget samme høst, slik planen var. Vi som lå i telt hadde rett og vant. I dag, 24 år etter, er det litt godt å tenke på at vi sparte verden for et utslipp på over 20 millioner tonn CO2. Tvers gjennom lov til seier!

Postet:
2021-07-21 20:00:06

Delt innhold:
Bilete frå innlegget til Haltbrekken på Tinget