Person / Aktør:
Haltbrekken på Tinget
Haltbrekken på Tinget
Parti: SV

Innlegg:
Reindrifta presses fra mange kanter. Kraftutbygging, hyttefelt, veier av alle slag og gruvedrift. Reindrifta er bærebjelken i den samiske kulturen. De siste ukene har jeg sammen Hilde Danielsen, SVs andre kandidat i Sør Trøndelag, truffet reindriftssamer som har kunnet fortelle om de utfordringene de står oppe i. Den sterkeste talen kom under Olavsfestdagene Trondheim fra Maja Kristine Jåma. På Fosen i Trøndelag har de drevet reindrift i generasjoner. Utbygginger, nå sist vindkraft truer deres eksistens grunnlag. Vi må stå opp for vårt urfolk samene og reindrifta. Vår mest miljøvennlige kjøttproduksjon.

Postet:
2021-07-29 20:45:29

Delt innhold:
Bilete frå innlegget til Haltbrekken på Tinget