Person / Aktør:
Haltbrekken på Tinget
Haltbrekken på Tinget
Parti: SV

Innlegg:
Alle skal ha et sted å bo, uten å bli flådd, uten å ha råd til noe annet. I Trondheim har Svartlamon Boligstiftelsen nylig overtatt ei blokk, hvor du kan bo, uten å bo deg ihjel. SV - Sosialistisk Venstreparti vil ha en tredje boligsektor for å få peisene ned. Med en tredje boligsektor menes et alternativ til den kommersielle, markedsbaserte boligsektoren, og den mindre, offentlige boligsektoren, som er rettet mot de mest vanskeligstilte gruppene i samfunnet. Det er nettopp dette Boligstiftelsen i Trondheim har gjort. https://www.nidaros.no/martine-31-og-familien-fryktet-de-matte-flytte-fra-byen-sa-dukket-denne-muligheten-opp-vi-foler-oss-kjempeheldige/f/5-113-220898?hideLimbs=1

Postet:
2021-08-01 20:03:05

Delt innhold:
Alle skal ha et sted å bo, uten å bli flådd, uten å ha råd til noe annet. I Trondheim har Svartlamon Boligstiftelsen nylig overtatt ei blokk, hvor du kan bo, uten å bo deg ihjel. SV - Sosialistisk Venstreparti vil ha en tredje boligsektor for å få peisene ned. Med en tredje boligsektor menes et alternativ til den kommersielle, markedsbaserte boligsektoren, og den mindre, offentlige boligsektoren, som er rettet mot de mest vanskeligstilte gruppene i samfunnet. Det er nettopp dette Boligstiftelsen i Trondheim har gjort. https://www.nidaros.no/martine-31-og-familien-fryktet-de-matte-flytte-fra-byen-sa-dukket-denne-muligheten-opp-vi-foler-oss-kjempeheldige/f/5-113-220898?hideLimbs=1