Person / Aktør:
Arbeids- og sosdep
Arbeids- og sosdep

Innlegg:
TBU: Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene la i dag frem sin foreløpige rapport. https://t.co/2UNBRoGtNA

Postet:
2018-02-26 13:18:05

Delt innhold:
Grunnlaget for inntektsoppgjørene 2018
Foreløpig rapport fra Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene.