Person / Aktør:
Arbeids- og sosdep
Arbeids- og sosdep

Innlegg:
Februar: Det lågaste talet på heilt arbeidslause sidan 2012. https://t.co/Ayg98kQzbG

Postet:
2018-03-02 16:37:19

Delt innhold:
Færre heilt arbeidslause ingeniørar
Nedgangen i den registrerte arbeidsløysa held fram. Talet på arbeidssøkarar går mest ned i gruppa ingeniørar og IKT-fag.