Person / Aktør:
Jan Tore Sanner
Jan Tore Sanner
Parti: H

Innlegg:
Vi får fart på Norge! 💙 Arbeidsledigheten er på vei ned, flere er i jobb og ferske tall viser at Norge aldri har eksportert like mye i en måned som i juli 2021. ✅ Handelsoverskuddet er det største siden januar 2014. ✅ Eksporten av varer i juli er med 107,5 milliarder kroner den klart høyeste registrerte i en måned, ifølge SSB.

Postet:
2021-08-16 10:57:57

Delt innhold:
Norge har aldri eksportert mer enn i juli
Eksporten av varer i juli er med 107,5 milliarder kroner den klart høyeste registrerte i en måned, ifølge SSB. Handelsoverskuddet er det største siden januar 2014.