Person / Aktør:
Samferdselsdep

Innlegg:
Samferdselsminister @KAHareide har besvart over 230 spørsmål fra Stortinget om ny Nasjonal transportplan, #NTP. Stortinget spør blant annet om kostnader og prioriteringer. Vi legger ut svarene fortløpende. https://t.co/mUw3KH5A4D

Emneknagger:

Postet:
2021-05-21 08:45:40

Delt innhold:
Samferdselsministeren har besvart over 230 spørsmål fra Stortinget om ny Nasjonal transportplan
I forbindelse med Stortingets behandling av Nasjonal transportplan 2022–2033 (NTP) har transport- og kommunikasjonskomiteen stilt samferdselsminister Knut Arild Hareide over 260 skriftlige spørsmål. Nå er over 230 av dem besvart.