Person / Aktør:
Samferdselsdep

Innlegg:
Regjeringen foreslår revidert finansieringsopplegg for den igangsatte Vegpakke Harstad (Harstadpakken). – Dette er viktige prosjekter og jeg er glad for at vi nå i tråd med lokale ønsker kan sikre en god gjennomføring, sier @KAHareide. #Harstad https://t.co/LefOuOTCJJ

Emneknagger:

Postet:
2021-05-28 11:53:26

Delt innhold:
Vegpakke Harstad: Revidert finansieringsopplegg
Regjeringen la i dag fram forslag om et revidert finansieringsopplegg for den igangsatte Vegpakke Harstad (Harstadpakken). Bakgrunnen er lavere bompengeinntekter og høyere kostnader enn forventet. – Dette er viktige prosjekter som er sterkt forankret l...