Person / Aktør:
Kommunal- og moderniseringsdepartementet (Norge)
Kommunal- og moderniseringsdepartementet (Norge)

Innlegg:
Hver fredag samles lærlinger i staten til Kahoot, og nå utfordrer de Nikolai Astrup. Korona har ført til at mange bedrifter har vegret seg for å ta inn lærlinger, og statistikk fra Utdanningsdirektoratet fra 2020 viser at i underkant av 7000 søkere stod uten lærekontrakt i 2020.👎 Det er viktig at samfunnet ikke mister viktig kompetanse for fremtiden! Astrup oppfordrer derfor alle virksomheter til å ta inn lærlinger til høsten!👷‍♀️👨‍💻👨‍🔧🙋‍♂️

Postet:
2021-06-08 09:30:01

Delt innhold:
Lærlinger i staten