Person / Aktør:
Kommunal- og moderniseringsdepartementet (Norge)
Kommunal- og moderniseringsdepartementet (Norge)

Innlegg:
Er du spent på hvordan Norge skal nå bærekraftsmålene innen 2030? Fra klokken 08.15 i morgen kan du følge Nikolai Astrup legge frem regjeringens bærekraftsmelding. Du kan følge med her på Facebook eller på regjeringen.no 🌍🍃🤩 https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/statsrad-astrup-legg-fram-berekraftmeldinga/id2862208/

Postet:
2021-06-22 09:56:46

Delt innhold:
Er du spent på hvordan Norge skal nå bærekraftsmålene innen 2030? Fra klokken 08.15 i morgen kan du følge Nikolai Astrup legge frem regjeringens bærekraftsmelding. Du kan følge med her på Facebook eller på regjeringen.no 🌍🍃🤩 https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/statsrad-astrup-legg-fram-berekraftmeldinga/id2862208/