Person / Aktør:
Justis- og beredskapsdepartementet
Justis- og beredskapsdepartementet

Innlegg:
Hva husker du fra 22. juli 2011? 22. juli er det ti år siden Norge ble rammet av terror som frarøvet 77 mennesker livet ❤️ Mange av oss husker denne dagen veldig godt. Men hva kan vi gjøre for at generasjonene etter oss også husker? #aldrimer #vimåaldriglemme #22juli

Emneknagger:

Postet:
2021-07-22 09:39:10

Delt innhold:
Innhaldet er ikkje tilgjengeleg nett no
Når dette skjer, er det oftast fordi eigaren berre har delt det med ei lita gruppe av folk eller har endra kven som kan sjå det, eller det er blitt sletta.