Person / Aktør:
Helse- og omsorgsdep
Helse- og omsorgsdep

Innlegg:
Som en del av arbeidet fram mot beslutning om ny sykehusstruktur for Sykehuset Innlandet har Helse- og omsorgsminister @BentHHoyre invitert ordførere og fylkesordførers til å komme med sine synspunkter. Møtet vil være digitalt fredag 4. juni kl. 14.00: https://t.co/tyZy19BE8J https://t.co/NYXy0NmR9Q

Postet:
2021-06-03 11:22:58

Delt innhold:
Helse- og omsorgsminister Bent Høie møter ordførerne i Innlandet
Som en del av arbeidet fram mot beslutning om ny sykehusstruktur for Sykehuset Innlandet har Helse- og omsorgsminister Bent Høie invitert ordførere og fylkesordførers til å komme med sine synspunkter. Møte vil være digitalt.