Person / Aktør:
Helse- og omsorgsdep
Helse- og omsorgsdep

Innlegg:
Helse- og omsorgsminister Bent Høie har innkalt til foretaksmøte i Helse Sør-Øst RHF tirsdag 15. juni kl. 09.30. Høie vil etter foretaksmøte offentliggjøre foretaksmøtes beslutning for ny sykehusstruktur og lokalisering av sykehus i Sykehuset Innlandet. https://t.co/BHtgamARtT

Postet:
2021-06-14 14:22:24