Person / Aktør:
Erna Solberg
Erna Solberg
Parti: H

Innlegg:
4 dager på reise i Nordland og Troms. Et hovedtema har vært industriutvikling og yrkesfag. Det syder av nyetablering og aktivitet. Fra Freyr som skal produsere batteri og som har fremtidsplaner for 1500 flere arbeidsplasser i Mo i Tana,brenselceller i TECO 2030 i Narvik med flere 100 nye jobber,hydrogenprosjekt både i Glomfjord og på Mo. I tillegg helt ny Raudåtefabrikken til Calanus på Sortland . Det er god fart i næringsutvikling i Nord nå. Optimisme og utvikling, men og en understreking av at tilgang på kvalifisert arbeidskraft, gode fagarbeidere og teknologer . Derfor er yrkesfag ,nye fagtilbud for voksne bl. a mer desentralisert utdanning så viktig de neste årene. #vitrorpånorge #fårfartpånorge #yrkesfag

Emneknagger:

Postet:
2021-08-08 10:03:11