Person / Aktør:
Bjørnar Moxnes - Rødt
Bjørnar Moxnes - Rødt
Parti: R

Innlegg:
Det må bli slutt på at lover og regler fra EU overkjører arbeidsfolks interesser i Norge. Skal vi stanse bølgen av sosial dumping og arbeidslivskriminalitet, må vi sørge for at det er de seriøse selskapene som vinner anbud for det offentlige. Det sikrer vi ved å stille krav om at bedriften har tariffavtale. Godt jobba av Terje Kollbotn og Rødt Hordaland som fikk fylkestinget med på vedtaket! Nå må det settes ut i livet, uansett hva EU-juristene måtte mene.

Postet:
2017-08-31 16:38:15