Person / Aktør:
Høyre
Høyre
Parti: H

Innlegg:
Høyre vil få deg raskere frem og tryggere hjem🚗 Gode veier, jernbane, kollektivtrafikk, sjøtransport og luftfart gir folk mulighet til å bo og skape jobber i alle deler av landet. Vi har allerede doblet samferdselsbudsjettet, men gir oss ikke der og vil fortsette den store satsingen på samferdsel. Her kan du se noe av det vi har vedtatt i vårt partiprogram innen samferdsel. Sjekk ut mer av vår nye politikk her: https://hoyre.no/politikk/partiprogram/

Postet:
2021-07-21 10:33:39

Delt innhold:
Bilete frå innlegget til Høyre