Person / Aktør:
SMK

Innlegg:
Regjeringen setter av 10 milliarder kroner til et nytt klimafond som skal investere i fornybar energi i utviklingsland. Målet er å bidra til reduserte klimagassutslipp. ⁦@erna_solberg⁩ ⁦@dagiulstein⁩ ⁦@Rotevatn⁩ https://t.co/N9JpYeUEWz

Postet:
2021-07-07 13:48:14

Delt innhold:
Regjeringen etablerer nytt klimafond
Regjeringen setter av 10 milliarder kroner over fem år til et nytt fond som skal investere i fornybar energi i utviklingsland med mål om å bidra til reduserte klimagassutslipp i disse landene.