Person / Aktør:
SMK

Innlegg:
Etter råd fra Helsedirektoratet og FHI har regjeringen besluttet å utsette innføringen av trinn 4 i gjenåpningsplanen. Overgangen til trinn 4 kan tidligst skje i slutten av juli eller begynnelsen av august. https://t.co/C68iyYRlfD

Postet:
2021-07-05 12:39:20

Delt innhold:
Trinn 4 utsettes - trinn tre i gjenåpningsplanen justeres
Etter råd fra Helsedirektoratet og FHI har regjeringen besluttet å utsette innføringen av trinn 4 i gjenåpningsplanen. Overgangen til trinn 4 kan tidligst skje i slutten av juli eller begynnelsen av august.