Person / Aktør:
SMK

Innlegg:
De samiske veiviserne @Ofelaccat har også i år gjort en viktig jobb! Ordningen ble etablert av @erna_solberg i 2004. Det siste året er det Vibeke, Mirja, Lemet og Elle som har holdt foredrag og spredd kunnskap om samisk kultur https://t.co/fJO5wcqmVf https://t.co/i5zfJ2c3CA

Postet:
2021-06-23 16:17:44

Delt innhold:
Samiske Veivisere
Samiske veivisere er ungdom som reiser rundt i Norge og holder foredrag om samer.