Person / Aktør:
Linda Hofstad Helleland
Linda Hofstad Helleland
Parti: H

Innlegg:
Når du opplever ensomhet, mobbing og isolasjon, så skal du ha noen å henvende deg til. Er du psykisk syk så skal du få hjelp når du trenger det. Da skal du ha rett til å møte en fagperson innen tre uker etter du har blitt henvist. Det er når du faller utenfor, at velferdssamfunnet skal ha muskler til å hente deg inn igjen.

Postet:
2021-05-15 13:47:55

Delt innhold:
Linda Hofstad Helleland: Velferdssamfunnet skal ha muskler til å hente deg inn igjen - Høyre
Linda Hofstad Helleland: Velferdssamfunnet skal ha muskler til å hente deg inn igjen – Det er når du faller utenfor, at velferdssamfunnet skal ha muskler til å hente deg inn igjen– Staten skal ikke være absolutt alt for alle, men den skal være der for de som trenger det mest. Foto: Hans Kri...