Person / Aktør:
Politiker Guro Angell Gimse
Politiker Guro Angell Gimse
Parti: H

Innlegg:
Kvinner mottar oftere helserelaterte ytelser enn menn. Kvinner er faktisk 67% mer sykemeldte enn menn, og i aldersgruppen 25-34 år så er det legemeldte fraværet dobbelt så høyt for kvinner som for menn. Det er bekymringsfullt. Kvinneforum vil at typisk kvinnesykdommer bør prioriteres når nye pakkeforløp blir laget. Pakkeforløp er en måte å sikre rask diagnose og behandling uten at man blir kastet mellom fastlege og spesialisthelsetjeneste i en endeløs sirkel. En koordinator sikrer at pasienten blir trygt veiledet gjennom pasientforløpet.

Postet:
2021-05-14 15:11:57

Delt innhold:
Kvinner mottar oftere helserelaterte ytelser enn menn. Kvinner er faktisk 67% mer sykemeldte enn menn, og i aldersgruppen 25-34 år så er det legemeldte fraværet dobbelt så høyt for kvinner som for menn. Det er bekymringsfullt. Kvinneforum vil at typisk kvinnesykdommer bør prioriteres når nye pakkeforløp blir laget. Pakkeforløp er en måte å sikre rask diagnose og behandling uten at man blir kastet mellom fastlege og spesialisthelsetjeneste i en endeløs sirkel. En koordinator sikrer at pasienten blir trygt veiledet gjennom pasientforløpet.