Person / Aktør:
Politiker Guro Angell Gimse
Politiker Guro Angell Gimse
Parti: H

Innlegg:
Solid gjennomslag for Høyres landbruksnettverk og matfylket Trøndelag på Høyres landsmøte 💙🤩 #hlm21 ✅ sørge for at budsjettstøtten sikrer en god balanse mellom tilskudd til produksjon og areal ✅ styrke arbeidet med merking av norske landbruksprodukter ✅ fortsette å jobbe for godt jordvern og økt nydyrking ✅ beholde odelsloven

Emneknagger:

Postet:
2021-05-14 19:22:44

Delt innhold:
Solid gjennomslag for Høyres landbruksnettverk og matfylket Trøndelag på Høyres landsmøte 💙🤩 #hlm21 ✅ sørge for at budsjettstøtten sikrer en god balanse mellom tilskudd til produksjon og areal ✅ styrke arbeidet med merking av norske landbruksprodukter ✅ fortsette å jobbe for godt jordvern og økt nydyrking ✅ beholde odelsloven