Person / Aktør:
Tuva Moflag i Arbeiderpartiet
Tuva Moflag i Arbeiderpartiet
Parti: AP

Innlegg:
Gratulerer med sykepleierdagen til alle sykepleiere! På bildet er det søsteren min som får på seg smittevernutstyr i forbindelse med en vakt på intensivavdelingen på Ahus. Sammen med kollegene sine har hun stått helt i front dette siste året. Tusen takk for innsatsen dere har gjort alle sammen 👩🏼‍⚕️🧑🏾‍⚕️👨🏻‍⚕️ I dagens spørretime tok jeg opp sykepleiermangelen med helseministeren. Vi står overfor en bemanningskrise i helsesektoren, og vi risikerer å mangle titusenvis av helsefagarbeidere, sykepleiere, leger og annet personell i sykehus og kommunehelsetjenesten i løpet av det neste tiåret. 🌹 Vi må sørge for at helsepersonell får faste, hele stillinger. 🌹 Vi må sikre god bemanning og redusere arbeidspresset i helsetjenesten. 🌹 Vi må få utdanne flere og sikre mange flere praksisplasser for sykepleiere. Norsk Sykepleierforbund Fagforbundet

Postet:
2021-05-12 12:17:47

Delt innhold:
Gratulerer med sykepleierdagen til alle sykepleiere! På bildet er det søsteren min som får på seg smittevernutstyr i forbindelse med en vakt på intensivavdelingen på Ahus. Sammen med kollegene sine har hun stått helt i front dette siste året. Tusen takk for innsatsen dere har gjort alle sammen 👩🏼‍⚕️🧑🏾‍⚕️👨🏻‍⚕️ I dagens spørretime tok jeg opp sykepleiermangelen med helseministeren. Vi står overfor en bemanningskrise i helsesektoren, og vi risikerer å mangle titusenvis av helsefagarbeidere, sykepleiere, leger og annet personell i sykehus og kommunehelsetjenesten i løpet av det neste tiåret. 🌹 Vi må sørge for at helsepersonell får faste, hele stillinger. 🌹 Vi må sikre god bemanning og redusere arbeidspresset i helsetjenesten. 🌹 Vi må få utdanne flere og sikre mange flere praksisplasser for sykepleiere. Norsk Sykepleierforbund Fagforbundet