Person / Aktør:
Barne- og familiedepartementet (Norge)
Barne- og familiedepartementet (Norge)

Innlegg:
– Alle barn skal ha ein trygg heim, seier barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad.

Postet:
2021-05-14 08:54:43

Delt innhold:
Alle barn skal ha ein trygg heim
Barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF) lanserer regjeringa sin strategi for å styrkje tilbodet til barn som treng å bu i fosterheim. Målet er å rekruttere fleire fosterheimar, heve kvaliteten på oppfølginga av fosterfamiliane og sørgje fo...