Person / Aktør:
Odd Emil Ingebrigtsen
Odd Emil Ingebrigtsen
Parti: H

Innlegg:
5-års Prøveordning med rullerende MTB

Postet:
2021-05-11 07:21:38

Delt innhold:
Regjeringen vil sende prøveordning med rullerende maksimal tillatt biomasse på høring
Stortinget har bedt regjeringen utrede en ordning med rullerende maksimal tillatt biomasse (MTB), og legge fram en sak for Stortinget i vårsesjonen 2021, med sikte på å innføre en prøveordning som skal bidra til økt bearbeiding og verdiskapning. I revi...