Person / Aktør:
Politiker Guro Angell Gimse
Politiker Guro Angell Gimse
Parti: H

Innlegg:
Bondeorganisasjonene snudde på hælen og gikk ut av rommet da statens tilbud til årets jordbruksoppgjør ble kjent. De ville ikke en gang sette seg til bordet for å forhandle. Det første tilbudet la til rette for en inntektsøkning i jordbruket fra 2021 til 2022, på om lag 4,5 %. Forventet lønnsvekst for lønnsmottakere er til sammenlikning 3,1 %. Dette var et godt første tilbud og det er oppsiktsvekkende at bondeorganisasjonene ikke engang prøvde å komme fram til en avtale. Vi har nesten ikke opplevd en slik situasjon etter at jordbruksoppgjørene ble en forhandling mellom bondeorganisasjonene og staten for 70 år siden. Mangelen på forhandlingsvilje er ikke et gode for den norske bonden. Det lønner seg alltid å sette seg til forhandlingsbordet. (For eksempel ville en økning i rammen på 413 millioner tilsvart en tettingen av inntektsgap på 10 000 kr per årsverk). Bondelagene valgte å si fra seg mulighetene. Det er veldig synd for bøndene.

Postet:
2021-05-10 12:11:57