Person / Aktør:
Odd Emil Ingebrigtsen
Odd Emil Ingebrigtsen
Parti: H

Innlegg:
Regjeringens oppgave er å hegne om å vokte selve grunnmuren i norske fiskerier som er Deltakerloven og Havressursloven. Vi strammer til regelverket for å sikre reell oppfyllelse av Deltakerloven og ivaretakelse av norske fiskeressurser. Samtidig er dette en oppfølging av Stortingets vedtak og diskusjon knyttet til Riksrevisjonens Rapport om norske fiskerier.

Postet:
2021-05-08 15:56:10

Delt innhold:
Regjeringens oppgave er å hegne om å vokte selve grunnmuren i norske fiskerier som er Deltakerloven og Havressursloven. Vi strammer til regelverket for å sikre reell oppfyllelse av Deltakerloven og ivaretakelse av norske fiskeressurser. Samtidig er dette en oppfølging av Stortingets vedtak og diskusjon knyttet til Riksrevisjonens Rapport om norske fiskerier.