Person / Aktør:
Odd Emil Ingebrigtsen
Odd Emil Ingebrigtsen
Parti: H

Innlegg:
Det er en seiglivet myte at Norge driver fangst av utrydningstruede arter! Dette er ikke tilfelle. Tvert imot. Vågehvalbestanden er stabil, levedyktig og bærekraftig. Norsk hvalfangst handler om retten til å utnytte våre naturressurser. Fangsten er bærekraftig, og følger strenge regler. Norge har en århundrer lang tradisjon for hvalfangst, både langs vår egen kyst, men også Nordøst i Atlanterhavet og i Sørishavet. MDG vil ha slutt på hvalfangst og kaller praksisen både oppsiktsvekkende og historieløs. Her er det MDG som er historieløs.

Postet:
2021-05-08 10:36:43

Delt innhold:
Det er en seiglivet myte at Norge driver fangst av utrydningstruede arter! Dette er ikke tilfelle. Tvert imot. Vågehvalbestanden er stabil, levedyktig og bærekraftig. Norsk hvalfangst handler om retten til å utnytte våre naturressurser. Fangsten er bærekraftig, og følger strenge regler. Norge har en århundrer lang tradisjon for hvalfangst, både langs vår egen kyst, men også Nordøst i Atlanterhavet og i Sørishavet. MDG vil ha slutt på hvalfangst og kaller praksisen både oppsiktsvekkende og historieløs. Her er det MDG som er historieløs.