Person / Aktør:
Anniken Huitfeldt
Anniken Huitfeldt
Parti: AP

Innlegg:
Erik H. Sønstelie sier det mye mer direkte enn jeg har turt å si det selv.

Postet:
2021-05-08 00:22:13

Delt innhold:
Et grotesk forsøk på å skyve ansvaret for 22. juli over på AUF og Ap
Ole Gjems Onstads angrep på AUF og Ap vekker noen av de samme følelsene som Sylvi Listhaugs terrorist-melding skapte for noen år siden.