Person / Aktør:
Anniken Huitfeldt
Anniken Huitfeldt
Parti: AP

Innlegg:
Jeg skal legge ned krans på retterstedet på Akershus festning i dag. Talen er innspilt samme sted på forhånd.

Postet:
2021-05-08 08:00:01

Delt innhold:
Til minne, 8. mai