Person / Aktør:
Helse- og omsorgsdep
Helse- og omsorgsdep

Innlegg:
Flere pasienter i Bergen får fra høsten være med og prøve ut pasientens legemiddelliste. Listen er en oversikt over legemidlene som pasienten skal ta, og for første gang får både fastleger og leger i sykehus tilgang til den samme oversikten i sanntid: https://t.co/EpxL1k2Vyy https://t.co/HYd7cBWKSU

Postet:
2021-05-06 11:02:55

Delt innhold:
Prøver ut pasientens legemiddelliste i Bergen
Flere pasienter i Bergen får fra høsten være med og prøve ut pasientens legemiddelliste. Listen er en oversikt over legemidlene som pasienten skal ta, og for første gang får både fastleger og leger i sykehus tilgang til den samme oversikten i sanntid.