Person / Aktør:
Marianne Synnes
Marianne Synnes
Parti: H

Innlegg:
Glad for at Henrik nevner cancer mission spesielt i sitt innlegg på FFAs årskonferanse - krysser fingrene for at KD og HOD går sammen om gode mobiliseringstiltak til Horisont Europa generelt, og cancer mission spesielt. Har gode forskningsmiljøer og unike kreft- og helseregistre! https://t.co/VUMWWj7fvC

Postet:
2021-05-05 09:57:44