Person / Aktør:
EØS-midlene

Innlegg:
Gratulerer med arbeidernes dag - #1mai! 👊 #EØSmidlene støtter Arbeidstilsynets kampanje for at også utenlandske jobbpendlere skal få rettferdig lønn og like rettigheter i arbeidslivet. Mer info👉 https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/kampanje/id2846796/ Utenriksdepartementet (Norge) Arbeids- og sosialdepartementet (Norge) EEA and Norway Grants EEA and Norway Grants by Innovation Norway #safeday #KnowYourRights

Emneknagger:

Postet:
2021-05-01 01:00:21

Delt innhold:
Innhaldet er ikkje tilgjengeleg nett no
Når dette skjer, er det oftast fordi eigaren berre har delt det med ei lita gruppe av folk eller har endra kven som kan sjå det, eller det er blitt sletta.