Person / Aktør:
Utenriksdepartementet (Norge)
Utenriksdepartementet (Norge)

Innlegg:
Gratulerer med arbeidernes dag 1. mai! 👊 Gjennom EØS-midlene bidrar Norge til sosial og økonomisk utjevning i EØS-området. Støtten styrker også samarbeidet mellom Norge og de 15 mottakerlandene. Mange jobbpendlere fra Øst-Europa mangler informasjon om hvilke rettigheter og plikter de har som arbeidstakere i Norge. Den prisbelønte informasjonskampanjen www.knowyourrights.no er støttet av EØS-midlene og har som mål å motvirke sosial dumping. Mer info👉 https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/kampanje/id2846796/

Postet:
2021-05-01 08:34:17

Delt innhold:
Kampanje om rettigheter i norsk arbeidsliv