Person / Aktør:
Barne- og familiedepartementet (Norge)
Barne- og familiedepartementet (Norge)

Innlegg:
Etter nesten 30 år kommer regjeringen med forslag til ny barnevernslov. Den er på ikke mindre enn 653 sider. Ikke tid til å lese alt? Barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad gir deg en liten oppsummering. 👇🏻 Dette er hovedgrepene i lovforslaget: ✔️kompetansekrav ✔️mer forebygging ✔️økte krav til dokumentasjon og begrunnelser ✔️mer styring og ledelse lokalt ✔️barns rettigheter styrkes ✔️samværsreglene endres i tråd med føringer fra Høyesterett og den europeiske menneskerettsdomstolen, EMD. les mer her: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/ny-barnevernslov/id2843407/

Postet:
2021-04-29 14:55:38

Delt innhold:
Forslag til ny barnevernslov