Person / Aktør:
Kommunal- og moddep
Kommunal- og moddep

Innlegg:
@digdir_no, @DFO_godstyring og @NSM_no kommer med viktige råd om helhetlig styring og kontroll av informasjonssikkerhet i en ny veileder. - God informasjonssikkerhet er en forutsetning for en vellykket digitalisering av offentlig sektor, sier @Lindacath https://t.co/kPWY6lFtI5

Postet:
2021-04-28 18:05:55

Delt innhold:
Helhetlig styring og kontroll av informasjonssikkerhet
For å sikre god styring og kontroll av informasjonssikkerhet må man jobbe helhetlig, og se informasjonssikkerhet som en del av virksomhetsstyringen. Her kan du lese om sammenhengen mellom virksomhetsstyring, informasjonssikkerhet, personvern og sikkerhetsstyring etter sikkerhetsloven.