Person / Aktør:
Sosialistisk Ungdom
Sosialistisk Ungdom
Parti: SV

Innlegg:
Vi fikk gjennomslag for en mer radikal klimapolitikk på SVs landsmøte🎉 SV vil blant annet stanse forlengelsen av utvinningstillatelser som strider mot FNs 1,5 gradersmål. For å få til det grønne skifte må vi stenge oljekranene og satse på grønn energi! #SVLM21

Emneknagger:

Postet:
2021-04-27 14:27:17

Delt innhold:
Vi fikk gjennomslag for en mer radikal klimapolitikk på SVs landsmøte🎉 SV vil blant annet stanse forlengelsen av utvinningstillatelser som strider mot FNs 1,5 gradersmål. For å få til det grønne skifte må vi stenge oljekranene og satse på grønn energi! #SVLM21