Person / Aktør:
Rødt

Innlegg:
Visste du at det kun er 13 yrker som har bedre betalt enn stortingsrepresentantene? Og visste du at lønna til politikerne på Stortinget har ligget langt over vanlige folks årslønn i over ti år, og at gapet har økt? Mens mange arbeidsfolk merker korona godt økonomisk, er lønna til politikerne på Stortinget uberørt. I andre land har politikerne kuttet egen lønn i solidaritet med dem som rammes. Burde Stortinget gjort det samme? Se story for mer. #kuttpolitikerlønningene #forskjellsnorge

Emneknagger:

Postet:
2021-04-27 13:24:55