Person / Aktør:
Kari Elisabeth Kaski
Kari Elisabeth Kaski
Parti: SV

Innlegg:
I dag vedtok SV- landsmøtet ny og viktig klima-, industri- og energipolitikk! #SVLM21 💚 Landsmøtet gikk inn for å sette foten ned for all ny oljeutbygging og at eksisterende oljeproduksjon må være i tråd med 1,5- gradersmålet. 💚 SV krever en storstilt utbygging av offshore havvind for å elektrifisere sokkelen. 💚 Vi vil føre en restriktiv linje for vindkraft, men sier ikke nei til alt. Vi setter foten ned for ny storskala vindkraft på land og havvind nær kysten, men åpner for både småskala vindkraft på industrialiserte områder og havvind som ikke er kystnær. 💚 Vi skal bygge ny grønn industri, og fange CO2 fra eksisterende. Ingen tvil om at dette har vært tøffe tak, men med kompromissene fra dette landsmøtet på klima og kraft, kan vi gå videre med et veldig ambisiøst miljøprogram. Og jeg gleder meg både til valgkampen og til å gjennomføre denne politikken 💪

Emneknagger:

Postet:
2021-04-25 19:35:59

Delt innhold:
I dag vedtok SV- landsmøtet ny og viktig klima-, industri- og energipolitikk! #SVLM21 💚 Landsmøtet gikk inn for å sette foten ned for all ny oljeutbygging og at eksisterende oljeproduksjon må være i tråd med 1,5- gradersmålet. 💚 SV krever en storstilt utbygging av offshore havvind for å elektrifisere sokkelen. 💚 Vi vil føre en restriktiv linje for vindkraft, men sier ikke nei til alt. Vi setter foten ned for ny storskala vindkraft på land og havvind nær kysten, men åpner for både småskala vindkraft på industrialiserte områder og havvind som ikke er kystnær. 💚 Vi skal bygge ny grønn industri, og fange CO2 fra eksisterende. Ingen tvil om at dette har vært tøffe tak, men med kompromissene fra dette landsmøtet på klima og kraft, kan vi gå videre med et veldig ambisiøst miljøprogram. Og jeg gleder meg både til valgkampen og til å gjennomføre denne politikken 💪