Person / Aktør:
Solveig Schytz
Solveig Schytz
Parti: V

Innlegg:
Norge går inn i internasjonale allianser for vern av 30% natur til lands og til havs! Samtidig vedtar #VenstreLM at vi vil at Norge skal ha nullvisjon for tap av naturmangfold, verne minst 30% av norsk natur & sørge for 10% skogvern innen ti år #naturvern https://t.co/MO2fO6Tda3

Emneknagger:

Postet:
2021-04-23 22:08:43

Delt innhold:
Noreg trer inn i viktige alliansar for natur
2021 blir eit viktig år for naturen i verda og biologisk mangfald. I samband med dei internasjonale forhandlingane om nye globale mål for naturen trer Noreg i dag inn i to koalisjonar av land som arbeider for naturmangfald.