Person / Aktør:
Stortingspresident Tone Wilhelmsen Trøen
Stortingspresident Tone Wilhelmsen Trøen
Parti: H

Innlegg:
Covid-19-pandemien har gått hardt utover verdens demokratier. Vi befinner oss i en demokratisk resesjon. The Economist Intelligence Units demokrati-indeks var i 2020 på sitt laveste siden målingene startet. Og Freedom House konkluderer med at den globale friheten sank ytterligere i 2020, for femtende året på rad. Dette er påminnelser om at demokratiet ikke kan tas for gitt. Demokratisk forankring og arbeid for å styrke demokratiet er viktigere enn noensinne. Når Stortinget i dag debatterer regjeringens utenrikspolitiske redegjørelse, bidrar det nettopp til en demokratisk forankring av Norges utenrikspolitikk. I tillegg skal årsrapportene fra de interparlamentariske delegasjonene til for eksempel Europarådets og OSSEs parlamentarikerforsamlinger legges fram i dag. Gjennom interparlamentarisk samarbeid, bidrar stortingsrepresentanter blant annet til å støtte opp under demokratiutvikling og styrking av demokratiet i andre land. Internasjonalt samarbeid og solidaritet er en viktig del av Stortingets arbeid.

Postet:
2021-04-22 17:07:17

Delt innhold:
Covid-19-pandemien har gått hardt utover verdens demokratier. Vi befinner oss i en demokratisk resesjon. The Economist Intelligence Units demokrati-indeks var i 2020 på sitt laveste siden målingene startet. Og Freedom House konkluderer med at den globale friheten sank ytterligere i 2020, for femtende året på rad. Dette er påminnelser om at demokratiet ikke kan tas for gitt. Demokratisk forankring og arbeid for å styrke demokratiet er viktigere enn noensinne. Når Stortinget i dag debatterer regjeringens utenrikspolitiske redegjørelse, bidrar det nettopp til en demokratisk forankring av Norges utenrikspolitikk. I tillegg skal årsrapportene fra de interparlamentariske delegasjonene til for eksempel Europarådets og OSSEs parlamentarikerforsamlinger legges fram i dag. Gjennom interparlamentarisk samarbeid, bidrar stortingsrepresentanter blant annet til å støtte opp under demokratiutvikling og styrking av demokratiet i andre land. Internasjonalt samarbeid og solidaritet er en viktig del av Stortingets arbeid.