Person / Aktør:
Utenriksdepartementet (Norge)
Utenriksdepartementet (Norge)

Innlegg:
Norges utenriksstasjoner gjør det de kan for å opprettholde normal drift nå under pandemien, men flere av dem har redusert bemanning og begrensede muligheter til å ta imot publikum. Det betyr også mindre kapasitet til å ta imot passøknader, og dette har dessverre ført til at fastboende nordmenn i utlandet i noen tilfeller ikke har kunnet reise til Norge som planlagt. Hvis du bor i utlandet og passet ditt er i ferd med å gå ut vil vi oppfordre deg til å bestille time for fornyelse av pass så tidlig som mulig. Dersom du planlegger å reise til Norge før passet ditt løper ut, bør du også undersøke om det er mulig å søke om fornyelse av pass hos politiet i Norge.

Postet:
2021-04-21 16:37:38

Delt innhold:
Norges utenriksstasjoner gjør det de kan for å opprettholde normal drift nå under pandemien, men flere av dem har redusert bemanning og begrensede muligheter til å ta imot publikum. Det betyr også mindre kapasitet til å ta imot passøknader, og dette har dessverre ført til at fastboende nordmenn i utlandet i noen tilfeller ikke har kunnet reise til Norge som planlagt. Hvis du bor i utlandet og passet ditt er i ferd med å gå ut vil vi oppfordre deg til å bestille time for fornyelse av pass så tidlig som mulig. Dersom du planlegger å reise til Norge før passet ditt løper ut, bør du også undersøke om det er mulig å søke om fornyelse av pass hos politiet i Norge.