Person / Aktør:
Rødt

Innlegg:
Rødt jobber for en bærekraftig samferdselspolitikk som sier nei store motorveiprosjekter og utvidelser av store flyplasser, og som heller satser på kollektive transportløsninger i hele landet og en storsatsing på tog. #rettferdigmiljøpolitikk

Emneknagger:

Postet:
2021-04-21 08:11:51