Person / Aktør:
Siv Jensen
Siv Jensen
Parti: FRP

Innlegg:
Ingen eldre skal oppleve frykt for å bli utsatt for overgrep. Alle har rett på en trygg og god eldreomsorg. FrP vil at ansatte skal ha plikt til å melde fra om vold og overgrep mot eldre.

Postet:
2021-04-20 20:20:23

Delt innhold:
Krever varslingsplikt for vold mot eldre | Fremskrittspartiet - FrP
FrP krever at helsepersonell må få plikt til å melde fra om vold mot eldre.