Person / Aktør:
Helse- og omsorgsdep
Helse- og omsorgsdep

Innlegg:
24. april 2020 nedsatte regjeringen en uavhengig kommisjon for å gjennomgå og evaluere alle sider ved myndighetenes håndtering av koronapandemien. Kommisjonen leverte sin rapport i dag, du kan lese den på https://t.co/xp2pYsdNCv #koronaNorge #korona

Emneknagger:

Postet:
2021-04-14 13:47:51

Delt innhold:
NOU 2021: 6
24. april 2020 nedsatte regjeringen en uavhengig kommisjon for å gjennomgå og evaluere alle sider ved myndighetenes håndtering av koronapandemien. Koronakommisjonen ble bredt sammensatt, og har løst sitt oppdrag under professor emeritus Stener Kvinnsla...