Person / Aktør:
Stortingspresident Tone Wilhelmsen Trøen
Stortingspresident Tone Wilhelmsen Trøen
Parti: H

Innlegg:
Likestiling skjer ikke av seg selv! Ikke i Norge og ikke i verden. Å sette likestilling og kvinners rettigheter på dagsorden i internasjonale møter er derfor noe jeg jobber med kontinuerlig. Dagen idag har gått med til å planlegge den femte verdenskonferansen for parlamentspresidenter i IPU - den internasjonale parlamentariske union. Kvinner er de som har stått i frontlinjen i bekjempelsen av pandemien og er samtidig de som er hardest rammet av pandemiens konsekvenser. Da er det åpenbart for meg at vi må sette kvinner og likestilling på dagsorden på vår verdenskonferanse i Wien i september. Likestilling er FNs bærekraftsmål nr 5 og vi vet at økt deltagelse fra kvinner i politikk, i arbeidslivet, i lokalsamfunnet og i økonomien er viktige virkemidler for å nå andre bærekraftsmål. Gjennom godt og konstruktivt samarbeid med andre kollegaer tror jeg vi lyktes idag med å få «gender issues» på konferanseprogrammet. Det er jeg i grunnen veldig godt fornøyd med og det gir motivasjon for å jobbe på videre 💪🏃🏻‍♀️🙋🏻‍♀️

Postet:
2021-04-12 20:01:34

Delt innhold:
Likestiling skjer ikke av seg selv! Ikke i Norge og ikke i verden. Å sette likestilling og kvinners rettigheter på dagsorden i internasjonale møter er derfor noe jeg jobber med kontinuerlig. Dagen idag har gått med til å planlegge den femte verdenskonferansen for parlamentspresidenter i IPU - den internasjonale parlamentariske union. Kvinner er de som har stått i frontlinjen i bekjempelsen av pandemien og er samtidig de som er hardest rammet av pandemiens konsekvenser. Da er det åpenbart for meg at vi må sette kvinner og likestilling på dagsorden på vår verdenskonferanse i Wien i september. Likestilling er FNs bærekraftsmål nr 5 og vi vet at økt deltagelse fra kvinner i politikk, i arbeidslivet, i lokalsamfunnet og i økonomien er viktige virkemidler for å nå andre bærekraftsmål. Gjennom godt og konstruktivt samarbeid med andre kollegaer tror jeg vi lyktes idag med å få «gender issues» på konferanseprogrammet. Det er jeg i grunnen veldig godt fornøyd med og det gir motivasjon for å jobbe på videre 💪🏃🏻‍♀️🙋🏻‍♀️