Person / Aktør:
Rødt

Innlegg:
Rødt vil ha et samfunn der samiske rettigheter ivaretas og samisk kultur får sin rettmessige plass. Det innebærer blant annet en reell selvbestemmelsesrett om naturinngrep i samiske områder. ##sápmi

Emneknagger:

Postet:
2021-04-08 20:08:31