Person / Aktør:
Stefan Heggelund
Stefan Heggelund
Parti: H

Innlegg:
@jenskihl @bjorn_bore Men det noen er veldig opptatt av å kalle et havari er altså flertall for politikk som når klimamålene til 2030, og det handler selvsagt ikke bare om CO2-avgiften.

Postet:
2021-04-08 14:39:11