Person / Aktør:
Stefan Heggelund
Stefan Heggelund
Parti: H

Innlegg:
@abjartnes Men ville du heller at man skulle forhandlet ned tiltakene for å få et forlik med alle partier? Da er det bedre at det er flertall, vekslende, ja, men flertall for en politikk som gjør at 2030-målet nås.

Postet:
2021-04-08 12:19:10