Person / Aktør:
Stefan Heggelund
Stefan Heggelund
Parti: H

Innlegg:
@jenskihl Det realpolitiske spørsmålet er da: Hadde det vært bedre om vi hadde forhandlet ned tiltakene med håp om at alle partier skulle bli enige? Da synes jeg det er bra med flertall, vekslende, ja, men flertall for en politikk som når 2030-målene.

Postet:
2021-04-08 12:28:00